Jeg tilbyr en konfidensiell og profesjonell undersøkelse med nødvendig varsomhet og intimitet.
Jeg ønsker å gi kvinner nødvendig informasjon og ta hensyn til deres ønsker for å gi en individuell vurdering  og behandling.

 

Nye pasienter  er selvfølgelig hjertelig velkommen.  Jeg mener at en viktig forutsetning for å være en god lege er overskudd og arbeidsglede, noe jeg forsøker å sørge for gjennom prioriteringer mellom jobb og fritid. Fritiden min bruker jeg til friluftsliv og familie, som jeg setter utrolig høyt.

"Jeg ble født i Åbo, Finland, i 1968 og tok legeutdanningen ved Åbo Universitet (1987-1993). Jeg flyttet til Norge rett etter endt eksamen i 1993."

Først jobbet jeg som kommunelege i Lom (1994-1995).  Under spesialistutdanningen i tiden 1995-2000 var jeg assistentlege ved flere sykehus (Fredrikstad, Lillehammer og Lørenskog).

 

Jeg ble ferdig spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i 2000 og har jobbet som overlege ved Sykehuset Innlandet HF avdeling Gjøvik (2001) og Lillehammer (2002-2008).

 

I 2008 startet jeg som privatgynekolog ved Moelv Spesialistsenter, der jeg holdt til i seks år. Sommeren 2014 flyttet jeg praksisen til Byparken legesenter i Kongsvinger. Mange trofaste kunder fra blant annet Mjøsbyene, Gudbrandsdalen og Valdres har til min glede fortsatt å oppsøke meg til tross for lenger avstand.

Byparken Legesenter

Storgt.44, 2212 Kongsvinger

(tidl. EPA-senter, der DNB sin inngang synes mot Storgata)

Tlf: 62 81 02 22